Dokument o prodeji časopisu Nový prostor

"...když jsme se jednoho dne zamysleli nad tím, jak těžký musí být prodej pro lidi, kteří si tento obor nevybrali dobrovolně, už nebylo cesty zpět a dokument o prodeji Nového prostoru vzniknout prostě musel..."

Dokument o prodeji časopisu Nový prostor

Celý dokument můžete shlédnout tady nebo na Youtube kanále onlinesales.cz

Hlavní myšlenka

"Stalo se vám někdy, že jste nezaplatili včas složenku, nájem, nebo jste dostali třeba pokutu? Mně ano. A upřímně? Vážně mi nikdy nedošlo, jak může takovéto zdánlivě malé škobrtnutí při určité shodě náhod změnit člověku celý život. Došlo mi to až teď díky tomu, že jsem měl šanci v rámci naší kampaně vyslechnout příběhy prodejců Nového prostoru. Příběhy, ve kterých se často opakují slova: ztráta zaměstnání, úmrtí partnera, dluhy, rozvod, nemoc, malý důchod...zkrátka slova, která všichni známe a myslíme si, že my ten jejich pravý význam na vlastní kůži nikdy nezažijeme. Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pomoct prodejcům Nového prostoru, je ten, že v agentuře OnlineSales.cz všichni pocházíme z prostředí obchodu a sami dobře víme, jak těžké je čelit v prodeji odmítnutí. Když jsme se jednoho dne zamysleli nad tím, o co těžší to musí být pro lidi, kteří si tento obor nevybrali dobrovolně, už nebylo cesty zpět a dokument o prodeji Nového prostoru vzniknout prostě musel."
František, majitel marketingové agentury

Dokument vyrobila

marketingová agentura onlinesales.cz

Poděkování

filmovému štábu Jindřicha Voseckého
podnikateli Janu Laiblovi
rádiu ExpresFM
nadačnímu fondu Bez domova

Poslání Nového Prostoru

Pomáháme preventivně osobám, které se mohou dostat do nepříznivé sociální situace nebo se v ní již ocitli.

Dáváme možnost výdělku všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Realizujeme sociálně prospěšné projekty.

Slovo ředitelky

CHCE TO HODNĚ ODVAHY
V naší každodenní práci v Novém Prostoru narážíme na bariéry a limity různých druhů. Jednak na bariéry a předsudky společnosti. Všichni známe tvrzení, že všichni bezdomovci jsou stejní, nechtějí pracovat, chtějí jen své krabicové víno. Dále narážíme na bariéry ve smyslu zákonů a nařízení. Víte, kolik lidí bylo uvrženo do dluhové pasti díky neregulovaným nebankovním půjčkám? To číslo je až neuvěřitelné: 834.000 lidí. Těžko se pak takovému člověku hledá zaměstnání, když sám nemá motivaci vydělané peníze platit exekutorovi. V neposlední řadě narážíme na bariéry a limity naše vlastní. Hlavně v učení a předávání prodejních zkušeností našim prodejcům, jak časopis Nový Prostor lépe čtenáři nabídnout, prodat a vydělat si tak více peněz. Ne všichni jsou totiž rození obchodníci. Chce to hodně odvahy a za to naše prodejce obdivuji.

BOURÁNÍ BARIÉR A PŘEKONÁNÍ LIMITŮ
Tu první bariéru bourají naši poctiví prodejci, kteří stojí na svých prodejních místech a ukazují, že i když je člověk aktuálně bez domova, umí za práci vzít. Ty druhé bariéry už také pomalu začínají padat, stát pomalu, ale jistě upravuje legislativu a vytlačuje tyto firmy za naše hranice. Naše limitované schopnosti se snažíme překonat naším společným projektem s firmou OnlineSales.cz. František Školník s naší paní prodejkyní Alenou a s panem Janem Laiblem tvoří ucelený tréninkový program, který by měl pomoci každému prodejci v sobě najít obchodníka a vydělat si tak více peněz na obživu.

Těším se, až takový tréninkový program vznikne a děkuji všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Dagmar Kocmánková
ředitelka Nového Prostoru